Scrisoare din Slovenia

6 Aprilie 2011
Reclame

Dan Brudaşcu – o voce responsabilă a timpului său

22 Martie 2011

Născut la 26 martie 1951, în localitatea Ciucea, jud.Cluj, Dan Brudaşcu este, la cei 60 de ani împliniţi în această lună, una din marile personalităţi ale Clujului. Polivalent, omul de cultură clujean este un excelent traducător şi istoric literar, dar şi unul din cei mai activi publicişti ai momentului. A absolvit Facultatea de Filologie din Cluj (secţia engleză- română) în 1974 şi deţine un strălucit doctorat în ştiinţe filologice cu o teză dedicată lui Octavian Goga (Goga şi criticii săi, 2008). A făcut studii postuniversitare de marketing şi management internaţional, studii postuniversitare de comerţ exterior, a urmat cursuri de specializare în Marea Britanie şi Danemarca. A călătorit mult şi cu folos, în diverse ţări şi continente, stabilind trainice legături spirituale cu diverse culturi. A practicat diverse profesii, acumulând expertiză în domenii dintre cele mai variate. A fost, pe rând, muzeograf, realizator Radio-TV, ziarist, director studio TV, director de editură, director în cadrul Primăriei muncipiului Cluj-Napoca, cadru universitar, profesor onorific al Universităţii Districtului Columbia( SUA), deputat. Actualmente este directorul Casei Municipale de Cultură din Cluj-Napoca reuşind, de când deţine această funcţie, să dinamizeze activitatea instituţiei, în ciuda bugetului ei precar şi a salariilor modeste ale colaboratorilor săi. Nu în ultimul rând, Dan Brudaşcu este profesor universitar la Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, fiind, fără îndoială, unul din dascălii de vocaţie ai acestei cetăţi universitare, dovedindu-se un desăvârşit pedagog şi un om care are vocaţia apropierii de oameni, de tânăra generaţie.
Fiind dotat cu o fabuloasă putere de muncă, a publicat peste 3.000 articole, eseuri, recenzii, reportaje, note de lectură, traduceri, interviuri etc. în publicaţii din ţară precum şi din SUA, Marea Britanie, Canada, Coreea de Sud, Croaţia, Serbia, Ungaria, Israel etc. A publicat peste 90 de cărţi din cele mai diverse domeniii: traduceri, eseuri, istorie şi critică literară, cursuri universitare, dicţionare, antologii, ediţii îngrijite. De aceea e foarte dificil să analizezi în câteva rânduri personalitatea complexă a lui Dan Brudaşcu, cu nenumărate faţete, cu mii şi mii de pagini scrise şi risipite prin diverse publicaţii şi volume, unele colective. Toate aceste contribuţii dovedesc o implicare profundă şi responsabilă în viaţa culturală, socială şi politică a ţării. După modelul autorului care i-a marcat profund întreaga activitate, Octavian Goga, Dan Brudaşcu asigură scrisului o vie implicare morală şi politică. Verticalitatea atitudinii, patosul temperat, cultul adevărului rostit fără menajamente, dar şi un anume demon al polemicii au fost întotdeauna pilonii de bază ai scrisului şi atitudinilor sale. Poate de aceea, scrisul şi activitatea lui Dan Brudaşcu i-au adus nu numai numeroşi admiratori, ci şi suficienţi adversari, mai ales din zona politică, un domeniu în care caracterul (iar Dan Brudaşcu este un om de caracter) e, de cele mai multe ori, un handicap. O carte recentă a sa, Atitudine şi nelinişti, ce conţine articole de istorie literară, dar şi luări de poziţie în chestiuni de importanţă civică, politică şi naţională, e una din cărtile definitorii pentru acest autor ce dovedeşte nu numai o vastă erudiţie, cu informaţii din varii domenii, ci şi o vie conştiinţă, o fecundă nelinişte, o activă atitudine în problemele de interes naţional.Spre deosebire de atâţia şi atâţia scriitori care văd în arta scrisului o pură delectare, o artă subtilă, lipsită de implicare socială, Dan Brudaşcu vede în scris o posibilitate de a dialoga cu semenii, de a deştepta conştiinţe şi de a mişca energii. Postura poetului care se refugiază într-un protector turn de fildeş este total străină acestui autor, după cum mărturiseşte în una din confesiunile sale:„Căci, prin cunoaştere şi dialog, se poate ajunge la cooperare şi colaborare. Se poate ajunge la aplanarea neînţelegerilor şi conflictelor. Intelectualul, scriitorul, indiferent unde trăieşte pe glob, are şi acest rol. Dar şi datorie. Pentru că acolo unde nu este dialog, unde muzele tac, vorbesc tunurile sau săbiile, iar mai nou bombele şi rachetele devastatoare. Eu sunt destul de conştient şi de limitele posibilităţilor de afirmare ale scriitorului în lumea de azi. Dar nu cred că asta trebuie să îl determine să se închidă în turnul lui de ivoriu, să contemple, dispreţuitor, evenimentele, să rămână indiferent la neajunsurile şi greutăţile traiului de zi cu zi. Pentru că dacă nu scrie şi acţionează pentru oameni, dacă se doreşte un guru, admirat şi adulat de un grup restrâns, scriitorul pierde o şansa majoră – aceea de a fi o voce responsabilă a timpului său”.Nu există o problemă de interes naţional, din ultimele decenii, care să nu fi atras interesul publicistului şi omului politic Dan Brudaşcu. În ciuda unei campanii de denigare şi de atacuri suburbane instrumentate împotriva sa, omul politic s-a ţinut mereu de partea adevărului şi a interesului naţional. Să amintim doar luările sale de poziţie în cazul exploatării minereurilor de la Roşia Montană, caz în care nu s-a mulţumit doar să scrie articole, ci s-a adresat cu întrebări la o serie de oameni politici şi la reprezentanţi ai economiei naţionale. Scriitorul şi omul politic atacă în termeni energici acest „proiect otrăvit”, denunţând, fără menajamente, „agresivitatea dubioasă” şi publicitatea deşănţată, deloc dezinteresată, ce se face în favoarea unui proiect ce ameninţă viitorul unei regiuni şi existenţa mai multor generaţii. El nu se mulţumeşte să facă doar polemică gratuită, ci arată, hotărât, spre cei responsabili, capabili să pună capăt acestui scandalos proiect.
Nu mai puţin energic este Dan Brudaşcu atunci când discută relaţiile culturale şi politice cu Ungaria, problematică pe care o dezbate şi în lucrarea intitulată Pagini ungare (2002, 2009). Raporturile dintre români şi maghiari sunt dezbătute cu o generoasă capacitate de a înţelege şi de a explica problemele litigioase dintre cele două popoare. Criticul acordă spaţii largi, admirative marelui poet Ady Endre, analizează cu acribie ştiinţifică şi obiectivitate raporturile dintre poezia eminesciană şi cea a unor poeţi maghiari. Altădată, analizează situaţia minorităţii româneşti din Ungaria, în capitolul Românii din Ungaria, folosind o mare diversitate de informaţii, în care erudiţia face casă bună cu o deplină obiectivitate. La fel procedează atunci când consacră un capitol prelaţilor şi cărturarilor români dintre secolele al XII-lea şi al XVI-lea, subliniind rolul nobilimii de origine română în statul maghiar, pe plan politic, militar, administrativ sau religios. Latura ştiinţifică a preocupărilor sale nu-l împiedică să adreseze scrisori deschise lui José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, lui Füzes Oszkár, ambasadorul Republicii Ungare la Bucureşti şi lui Lászlo Solyom, fostul preşedinte al Republicii Ungare, prin care scriitorul clujean denunţă energic abuzurile şi sfidările autorităţilor de la Budapesta la adresa statului român, sfidări care continuă şi în zilele noastre.
O parte însemnată a scrisului lui Dan Brudaşcu este cel din domeniul traducerilor. A tradus şi publicat, prin diverse reviste, dar şi în antologii, peste 800 de poeţi din întreaga lume. Şi-a început activitatea de traducător încă din timpul când era elev la Liceul „Ady-Şincai” din Cluj, când publica traduceri şi poezie originală în revista A.B.C. a liceului. Munca traducătorului, subliniază Dan Brudaşcu, nu este una mecanică. El nu „traduce doar cuvinte, ci, mai ales, trăiri, sentimente, fapte de suflet, concepţii despre viaţa şi relatiile interumane, dovezi ale istoriei, culturii si spiritualitătii unui popor. El, conştient sau nu, se pune în slujba a cel puţin două popoare pe care, prin munca sa, încearcă să le apropie, să le facă să se înţeleagă reciproc şi, implicit, să se respecte mai mult”. Traducerile sale din limba română în limba engleză, dar şi antologiile sale (realizate în colaborare) în limbi mai exotice cum ar fi coreeana, i-au creat lui Dan Brudaşcu faima unui veritabil ambasador al culturii noastre în lume. În ultima vreme, poetul clujean a iniţiat o vastă activitate de transpunere în limba engleză a unor poeţi contemporani.
Nu în ultimul rând, trebuie amintită pasiunea sa statornică pentru istoria literaturii, domeniu în care s-a afirmat mai ales ca un excelent cercetător al vieţii şi operei lui Octavian Goga. Fără nici o îndoială, el este cel mai competent expert în acest domeniu. Dar şi alţi autori, cum ar fi Eminescu, s-au bucurat de interesul său, iar contribuţiile sale nu sunt deloc neglijabile. Pasiunea sa pentru istorie l-a transfomat în autor al unor cărţi unice în cultura noastră, cum ar fi cea dedicată relaţiilor lui Octavian Goga cu francmasoneria, traducerea unei Scurte istorii a Coreei în româneşte sau o vastă, originală lucrare dedicată Iranului, De la imperiul elamit la revoluţia islamică (2009). Să amintim, doar în paranteză, că tot Domnia sa a înfiinţat şi a condus, ani la rând, o excelentă publicaţie, Cetatea culturală, pe care câţiva semidocţi rătăciţi în politica locală au reuşit, în cele din urmă, să o desfiinţeze, în ciuda rolului ei benefic jucat în cultura clujeană şi naţională. Sunt doar o mică parte din preocupările acestui savant neliniştit şi mereu curios, ale unui scriitor de mare talent şi de vastă erudiţie. La cei 60 de ani ai săi, Dan Brudaşcu are neîndoielnic tolba plină. Îi urăm ilustrului nostru concetăţean o viaţă lungă şi energia de a-şi duce până la capăt toate proiectele.
Ion CRISTOFOR


Bilanţ la 60 de ani – volum aniversar

25 Februarie 2011

Dan Brudaşcu: bilanţ la 60 de ani – volum aniversar.pdf

Puteţi citi acest volum numai cu Adobe Reader. Dacă nu aveţi instalat programul pe calculator, daţi click aici pentru instalare.

Cuprinsul volumului:

Introducere

Capitolul 1. Repere biografice
1.1. Activitatea ştiinţifică desfăşurată
1.2. Colaborări la reviste, posturi de radio şi TV
1.3. Colaborări la volume colective
1.4. Opera tiparită
1.5. Ediţii îngrijite
1.6. Traduceri din opera originală în alte limbi
1.7. Traduceri din literatura universală, în volum
1.7.1. Traduceri din poezia universală
1.7.2. Traduceri de proză
1.7.3. Alte traduceri
1.8. Premii literare, diplome, alte distincţii
1.9. Alte informaţii şi date

Capitolul 2. Implicare politică şi civică
2.1 Activitatea parlamentară

Capitolul 3. Munca de traducere
3.1. Din literatura universală
3.2. Din literatura română

Capitolul 4. Dan BRUDAŞCU – Editor, eseist, îngrijitor de ediţii
4.1. Octavian GOGA şi Francmasoneria
4.2. GOGA şi criticii săi
4.3. Degetele timpului

Capitolul 5. Dan BRUDAŞCU – ziarist

Anexe

Repere bibliografice şi referinţe critice
6.1. Carte. Autor şi editor
6.2. Referinţe critice din periodice
6.3. Critici. Recenzii. Discuţii. Analize
6.3.1 Politică
6.3.2 Partide şi mişcări politice
6.3.3. Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
6.3.4. Administraţie publică
6.4. Dialoguri filosofice sau discursive. Conversaţii pe diferite teme
6.5. Critică literară. Recenzie. Istorie literară

Referinţe critice

Concluzii

Bibliografie


Aniversarea împlinirii a 85 de ani de către dl. acad. Dumitru Protase

25 Februarie 2011


în prezidiu, la Casa Municipală de Cultură Cluj-Napoca


În vizită la fini – februarie 2011, Baia Mare

25 Februarie 2011

Album foto

9 Februarie 2011

Avertisment

15 Noiembrie 2010

Am constatat că în decursul zilei de azi, 15 noiembrie 2010, adresa mea de mail: brudascudan@hotmail.com a fost spartă de un hacker, care în numele meu, a transmis multora dintre corespondenţii mei următorul mesaj cu titlul: I need your assistance please!!! având conţinutul:

„How are you doing ? I’m sorry i did not inform you about my trip to Madrid – Spain for a program.I arrived spain successfully.But presently, I’m having a problem, I misplaced my wallet on my way to the hotel. Inside my wallet, I have most of my valuable items which I traveled with like my credit card, money and my telephone contact diary .Now, I have to sort out the bills I’m owing at the hotel so that I can start preparing to return home. The bill amounts to €1,200.Euros.
Please, I want you to loan me this money to enable me settle the bills. I promise I’ll Refund the money back to you as soon as i return.I know I could count on you that is why i am contacting you on this issue.Please let me know if you can be of any help. I do not have a phone to reach you with, that is why I had to send you an email.I will be expecting your response as soon as possible.
Thanks,
Dan

Fac precizarea că eu personal NU am trimis nimănui un astfel de mesaj şi îi rog pe cei care au primit să NU DEA CURS întrucât ne aflăm în faţa unei tentative de escrocherie la adresa bunăvoinţei unora. Eventual să sesizeze organele în drept şi pe cei de la Hotmail în legătură cu difuzarea unei asemenea mizerii morale.